Home | Address & Contact | Research Interests | Teaching | Hobbies ... | Curriculum Vitae and Publications |

Учебни курсове в Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

  

 

Аудиовизуални и информационни технологги в образованието (АВИТО)

за Исторически факултет - програма; лекция
[Ресурси и описание на задача за курсова работа]

(бакалавърска степен)

за Философски факултет - програма

 

за Факултет по начална и предучилищна педагогика - програма 1; програма 2

 

 

 


 
<home>
<contact>
<classes>
<hobbies>
<vita>